Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach świętują ” Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF”

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. 20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.
W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.
Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.
W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce.
Do akcji przystąpili również uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Wspólne działania klas I-VIII zmierzały do zaznajomienia uczniów z ich prawami. Wszystkie klasy wraz z wychowawcami poznały prawa dzieci w oparciu o przygotowane przez UNICEF materiały informacyjno-edukacyjne. Kolor organizacji UNICEF symbolizuje jedność z młodymi ludźmi na całym świecie. Dlatego społeczność szkolna pamiętała o kolorze niebieskim, który jest symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.