Udział naszych uczniów i przedszkolaków w biegu PCK

Chcąc uświetnić obchody 100 lecia Młodzieży PCK, grupa naszych uczniów wzięła udział w biegu zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy PCK na stadionie miejskim w Kozienicach w dniu 07.10.2021. Propagowanie idei czerwonokrzyskich  wśród uczniów naszej placówki jest ważnym aspektem naszej pracy wychowawczej.  Uczestnicy imprezy mieli możliwość wysłuchać krótkiej prelekcji odnośnie historii Polskiego Czerwonego Krzyża, zgłębić wiedzę o zasadach działania PCK i szerzonych przez ten Ruch ideach. W biegu wzięły udział dzieci z oddziału przedszkolnego Krasnoludki  oraz uczniowie  klas I – VII. Po pokonaniu dystansu uczestnicy otrzymali pamiątkowe breloczki i skosztowali pamiątkowego tortu.

Nasza placówka podczas tej imprezy otrzymała również puchar za zdobycie II miejsca w województwie Mazowieckim w  akcji Góra Grosza PCK.  Jesteśmy bardzo dumni z naszych podopiecznych, zwłaszcza tych najmłodszych, którzy mieli duży udział  w zbiórce monet,  razem  udało nam się ich uzbierać aż 122 kg.