Udział uczniów klasy 4a w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA PRZEZ AKTYWNOŚĆ”

Dnia 29 września 2021r. w Przewozie odbyła się Spartakiada osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży  pt. „Integracja Przez Aktywność”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie”. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Burmistrz Dorota Stępień. Uczniowie z klasy 4a naszej szkoły wspólnie z osobami niepełnosprawnymi brali udział w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych tj. rzut ringo na palik, rzut piłkami do celu, rzut piłką lekarską, osobiste rzuty do kosza, strzały do bramki. Celem imprezy była popularyzacja aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób niepełnosprawnych, integracja środowisk osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani gorącym posiłkiem, zwycięzcy miejsc I-III otrzymali nagrody, wszystkim pozostałym uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe medale i słodkie upominki.