Udział uczniów klasy 4a w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA PRZEZ AKTYWNOŚĆ”