Uwaga konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficznego
„Inspiracja przyrodą”

I. Postanowienia ogólne

1. Cel
Celem konkursu jest wszechstronna prezentacja fotografii i stymulowanie uczniów do rozwijania zainteresowań fotograficznych w szerokim zakresie tematyki.
2. Regulamin
Konkurs fotograficzny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

II. Zasady konkursu

1. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach.
2. Tematy
Prace na konkurs będą przyjmowane w następujących tematach:
1) Przyroda w moim mieście
2) Architektura Kozienic
3) Moje miasto – moje spojrzenie
4) Życie w naszej szkole
3. Wymagania
Zgłoszenie zdjęć do konkursu odbywa się poprzez przekazanie zdjęć zapisanych na Pendrive wraz z kartą zgłoszenia. Uczestnik konkursu może zgłosić jedno zdjęcie w każdym z tematów. Zdjęcia muszą być wykonane aparatem fotograficznym, zdjęcia z telefonów komórkowych nie będą zakwalifikowane do konkursu.
4. Termin i miejsce składania prac
Prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać do dnia 31.01.2017 r. w świetlicy szkolnej u pani Magdaleny Cichowlas lub pana Przemysława Nowaka.

5.Oceniane będą:
1) zgodność z tematem
2) walory artystyczne
3) technika i estetyka wykonania
4) oryginalność
5) nagroda publiczności będzie przyznawana przez ilość like’ów na FB szkoły.

III. Postanowienia końcowe:
1) prace oceni jury powołane przez organizatora
2) nagrodą w konkursie jest trwała ekspozycja prac w galerii świetlicy szkolnej
3) dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.

  1. karta-zgloszenia (WORD)
  2. karta-zgloszenia (PDF)
  3. regulamin (PDF)