Warsztaty PCK w naszej szkole

Dnia 26.02.2016r. gościliśmy w naszym Gimnazjum grupę medyczną z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, która przygotowała warsztaty dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pierwszoklasistów. Licealiści zainscenizowali dwa zdarzenia, na bazie których przybliżyli nam podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji w przypadku osób dorosłych i dzieci oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Wyjaśnili gimnazjalistom, jak należy postąpić, gdy staniemy się uczestnikami wypadku drogowego, jak zareagować gdy poszkodowany dozna ataku padaczki lub zemdleje. Prowadzący warsztaty dużo uwagi poświęcili na wyjaśnienie swoim młodszym kolegom i koleżankom, jak bardzo niebezpieczne i tragiczne w skutkach może być nawet jednorazowe zażycie dopalaczy. Po uprzednim wysłuchaniu krótkiego wykładu odnośnie udzielania pierwszej pomocy, nasi gimnazjaliści mieli możliwość sprawdzić nabytą wiedzę w ćwiczeniach praktycznych na fantomie. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w warsztatach nasi podopieczni będą potrafili prawidłowo i szybko zareagować, ratując życie i zdrowie poszkodowanych.