Warsztaty profilaktyczne

W dniach 7-9 marca 2022 r. w naszej szkole gościliśmy Trenera Umiejętności Psychospołecznych Michała Tyrałę z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Nasi uczniowie z klas I i II uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Tomek i czarny kruk”, podczas których mieli okazję nauczyć się, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, dlaczego ustalone zasady w grupie są ważne, a także które zachowania społeczne są akceptowane, a które nie.  Podczas zajęć nie zabrakło dobrej zabawy i uśmiechów na twarzach dzieci. Na początku pojawiła się „latająca świniaka”, która poznała imiona dzieci. Następnie uczniowie w skupieniu wysłuchali fragmentu bajki o „Tomku i czarnym kruku”, która była wstępem do rozmowy o złości. Wspólnie z prowadzącym dzieci poszukiwały metod radzenia sobie ze złością. Nie zabrakło wspaniałych pomysłów tj. dmuchanie na chmury, chwila w samotności czy rozmowa z bliskimi. Kreatywność dzieci nie miła końca. W kolejnych etapach warsztatów dzieci przekonały się, że oddawanie nie jest dobrą metodą zatrzymania przemocy. Dowiedziały się, gdzie mogą szukać pomocy. Rywalizacja i chęć dominowania w grupie to kolejne elementy, które mogą psuć dobrą zabawę. Uczniowie pięknie wyciągali wnioski z proponowanych ćwiczeń psychologa.

W tym czasie odbyły się również prelekcje dla nauczycieli i rodziców, które poprowadził psycholog Stefan Sawicki z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce.

7 marca 2022 r. nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu online pt.  „ Uczniowie pod specjalnym nadzorem” ,na którym prowadzący omawiał kwestie podejścia dydaktycznego i wychowawczego względem ucznia wymagającego specjalnego nadzoru. Prowadzący przypomniał nauczycielom o roli wyznaczania granic, o przywilejach i konsekwencjach względem uczniów, o stosowaniu procedur, a także o właściwym kontakcie z rodzicem.

9 marca 2022 r. p. Stefan Sawicki spotkał się online z rodzicami. Na prelekcji został poruszony temat: „Uzależnienia XXI wieku. ( Internet, gry, telefony) ” ,problem z którym w ostatnim czasie zmagamy się jako społeczeństwo. Celem szkolenia było uzmysłowienie  rodzicom, jak dużym problemem jest wielogodzinne siedzenie przed komputerem, telefonem, czy granie na grach. Uczestnicy spotkania dostali wskazówki do działań profilaktycznych i interwencyjnych w sytuacjach niebezpiecznych dla młodego człowieka.

Dziękujemy za wartościową lekcję Centrum Działań Profilaktyki w Wieliczce, a także Gminie Kozienice, która sfinansowała warsztaty.