” Weź oddech na Mazowszu”- projekt realizowany przez naszych uczniów

„Weź oddech na Mazowszu” to projekt edukacyjny, którego celem jest uświadomienie mieszkańcom danego terenu, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za czyste powietrze. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO).

Do programu „Weź oddech…” zgłosiło się 15 szkół z województwa mazowieckiego, w tym PG Nr 1 w Kozienicach. W ramach projektu od marca do maja każda grupa projektowa działa w zakresie ochrony czystości powietrza. Grupa projektowa PG Nr 1 liczy 19 uczniów (z klasy Ib, IIa i IIIa), a opiekunem jest nauczyciel biologii – Iwona Bitner.

– „Nasi uczniowie, ale i nauczyciele z wielką chęcią i przyjemnością przystępują do programów o charakterze edukacyjnym, informacyjnym. Stąd przystąpiliśmy również do projektu realizowanego w ramach konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A., a partnerem Fundacja Nasza Ziemia. Dodam, że koordynatorem projektu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej” – podkreśla Dyrektor PG Nr 1 Tomasz Trela.

Jak zgodnie przyznają uczestnicy „Udział  w projekcie pozwolił nam rozszerzyć  wiedzę o zanieczyszczeniach powietrza. Podczas spotkań oglądaliśmy filmy i  prezentacje dotyczące tematyki niskiej emisji.Następnie w grupach  tworzyliśmy mapy myśli uwzględniające źródła, przyczyny i skutki niskiej emisji. Monitorowaliśmy też stan jakości  powietrza w połowie marca w kilku miastach Polski: Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie pod kątem przekroczenia norm jakości powietrza. Ideę czystego powietrza rozpropagowaliśmy wśród naszej społeczności lokalnej”. Uczniowie przeprowadzali również ankiety, informowali mieszkańców o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczeń powietrza, rozmawiali o sposobach poprawy jego jakości.  Dzięki takiemu działaniu znacznie wzrosła  świadomość ekologiczna lokalnego  społeczeństwa. Następnym krokiem w dotarciu do jak największej liczby osób będzie przygotowanie programu, który zostanie wyemitowany w lokalnej telewizji kablowej.

Realizacja projektu „Weź oddech na Mazowszu” w okresie wczesnej wiosny jest ważna tym bardziej dlatego, że powoli kończy się sezon grzewczy, a zatem okres największej emisji pyłów i gazów z gospodarstw domowych. Niestety często zdarza się, że informowanie o problemie zanieczyszczenia powietrza w Polsce kończy się wraz z nastaniem pierwszych ciepłych dni.

This slideshow requires JavaScript.