What about future – przyszłość zaczyna się dziś i zależy od nas!

Ochrona środowiska stanowi od lat poważne wyzwanie, zwłaszcza wobec dynamicznego rozwoju nowych technologii i pojawiania się coraz nowszych produktów wysokoprzetworzonych, tak przemysłowych, jak i konsumpcyjnych. Czasy współczesne obfitują w katastrofy ekologiczne, zanieczyszczenia i kryzysy środowiskowe, wpływające na zmianę klimatu. Tym niekorzystnym zjawiskom można przeciwdziałać, między innymi poprzez edukację ekologiczną młodego pokolenia Polaków. W dniu 25.02.2020 w naszej szkole odbył się wykład na temat świadomości ekologicznej. Projekt What about future tworzą: Adam Gorzkowski, Oliwia Kocyk, Dominika Kudła i Ula Woźniak pod patronatem Starosty Kozienickiego, wraz z partnerami: Kozienickim Domem Kultury w Kozienicach, Kozienicką Gospodarką Komunalną, Zespołem Szkół w Kozienicach oraz Kroniką Kozienicką. Tematyka spotkania dotyczyła w szczególności segregacji odpadów, oszczędzaniu wody, żywności i innych zasobów, ograniczeniu stosowania chemii w domach oraz szkodliwych skutkach stosowania pieców węglowych. W projekcie What about future promują kierowanie się  tzw. zasadą 5R: refuse, reduce, reuse, rot, recycle (odmawiaj, ograniczaj zużycie, użyj ponownie, kompostuj, poddaj recyklingowi) oraz metodą małych kroków, czyli prostych decyzji i działań, które każdego dnia pomagają ocalić klimat. Nasi uczniowie zdobyli cenną wiedzę oraz otrzymali przygotowane materiały: instrukcję segregowania śmieci i dekalog prostych codziennych czynności. Projekt What about future przypomina, że budowanie świadomości ekologicznej, to ogromne wyzwanie, ale każde małe działanie przynosi owoce, nawet jeśli nie od razu to widać. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać, że wszyscy mamy wpływ na kształtowanie świata w jakim my będziemy żyli oraz następne pokolenia.

Spotkanie koordynowały panie: Joanna Lenarczyk i Agnieszka Klimas.

This slideshow requires JavaScript.