Wizyta naszych uczniów w szkole partnerskiej w Göllheim

W dniach od 3 do 11 czerwca 13-osobowa grupa uczniów wraz z 2 opiekunami naszej szkoły gościła w szkole partnerskiej Realschule Plus w Göllheim w ramach siedemnastej polsko-niemieckiej wymiany uczniów. Uczniowie wzięli udział w ciekawym programie wymiany. Temat tegorocznego projektu był związany z rokiem 2017 – „Rokiem Lutra w Niemczech”.

Polscy uczniowie mieszkali w domach swoich niemieckich przyjaciół, mając okazję do bliższego poznania codziennego życia i tradycji niemieckich rodzin. Dzięki dobrze zaplanowanym wycieczkom polska i niemiecka młodzież podziwiała zabytki i piękno przyrody partnerskiego regionu. Odbyła się wycieczka do nadreńskiego miasta Worms, które jest związane historycznie z Lutrem. Wspomnienie o 10-dniowym pobycie reformatora w 1521 roku w tym mieście i jego wystąpienie przed cesarzem Karolem V wciąż jest żywe. Podczas odwiedzania miejsc związanych z Lutrem towarzyszyła grupie kobieta w średniowiecznym stroju, która grała świadka wydarzeń rozgrywających się w przeszłości wokół przyjazdu Lutra do Worms. Dzięki temu interesującemu zwiedzaniu cała grupa mogła wczuć się w fascynujący średniowieczny klimat tamtego historycznego wydarzenia.

Ciekawą atrakcją była również wycieczka do miasta Gutenberga Mainz, stolicy Nadrenii – Palatynatu. Uczniowie poznali historię wynalazcy druku Jana Gutenberga, zwiedzili malownicze stare miasto oraz romańską katedrę. Po zwiedzaniu grupy uczniów otrzymały karty pracy z poszczególnymi zadaniami. Dzięki grze terenowej uczestnicy wymiany mogli zintegrować się i utrwalić zdobytą wiedzę o Moguncji. Grupy rywalizowały ze sobą, a drużyna, która wykonała najlepiej zadania, została nagrodzona słodyczami.

W ramach programu uczniowie polscy i niemieccy uczestniczyli również w warsztatach gotowania, na których mogli rozwijać talenty kulinarne. Uczniowie ugotowali dwie potrawy: „Erbsenbrei” oraz „Lombardische Suppe” według średniowiecznej kuchni Katarzyny Bory, żony Marcina Lutra. Warsztaty zakończyły się wspólną degustacją wybornego obiadu. Dwa pozostałe warsztaty dotyczyły Marcina Lutra. Uczniowie wykonali plakaty związane z wydarzeniami z jego życia oraz reformacją.

Celem wymiany jest również zapoznanie uczniów z niemieckim systemem szkolnictwa. Uczniowie brali udział w różnych lekcjach swoich niemieckich partnerów.

Miłym zakończeniem programu wymiany był wspólny grill w szkole połączony z ewaluacją programu. Dyrektor szkoły – Pani Zils podziękowała uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za trud włożony w organizację wymiany.

Dzięki polsko-niemieckiej wymianie uczniowie mają wspaniałą okazję do poznania innego kraju z jego historią i dziedzictwem kulturowym, z pięknem jego przyrody. Spotkania młodzieży z obydwu krajów burzą uprzedzenia oraz uczą tolerancji i otwartości na drugiego człowieka.

Serdecznie dziękujemy organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży za wspieranie tej wymiany i pomoc finansową.

Wielkie podziękowania dla Burmistrza dr inż. Tomasz Śmietanki oraz Rady Miejskiej za pomoc w sfinansowaniu wyjazdu.

This slideshow requires JavaScript.