Wnioski i zgłoszenia do klasy pierwszej oraz oddziałów przedszkolnych

UWAGA!!!!!

Z uwagi na zaistniałą sytuację wnioski i zgłoszenia do klasy pierwszej oraz do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach prosimy aby były przesyłane drogą elektroniczną tj. (wypełniony wniosek wraz z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych zeskanować i wysłać na adres : sekretariat@psp4kozienice.pl)

Wszelkie pytania również prosimy kierować na wyżej podany adres mailowy.

 

Na skróty:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice/
  2. Wniosek i zgłoszenia do klasy pierwszej -> pobierz