Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego 2021

Jak co roku we wrześniu w naszej szkole odbyła się kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, hasła i obietnice przedwyborcze. Kandydaci do Samorządu przez cały tydzień przedstawiali najważniejsze punkty swoich programów. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które odbyły się 20 września i w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wybrano skład Zarządu SU.

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została  Aleksandra Popis z klasy 8a (107 głosów ), ponadto społeczność szkolną reprezentować będą Tomasz Filipczuk z 8b (87 głosów) oraz Amelia Szczepanik z 8b (35 głosów).

Wszystkim gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy sukcesów w realizacji obietnic wyborczych!