Wybraliśmy nowy Samorząd Uczniowski

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, jednak w związku z sytuacją epidemiczną przybrały one nieco inna formę niż te tradycyjne organizowane każdego roku. Idąc z duchem czasu opiekunowie SU we współpracy z nauczycielem informatyki zorganizowali wybory hybrydowe. Klasy młodsze głosowały w tradycyjny sposób zaznaczając swoje głosy na kartach wyborczych pod opieką wychowawców. Natomiast klasy starsze – czwarta, szóste i siódme – oddały swoje głosy online na lekcjach informatyki dzięki ankiecie
stworzonej na platformie Microsoft Teams.
Oto wyniki:
Do głosowania przystąpiło 168 osób, w tym 85 osób online oraz 83 osoby tradycyjnie.
Rozkład głosów przedstawia się następująco:
Karolina Szczypior 7b – 42 głosy
Amelia Szczepanik 7b – 38 głosów
Eryk Zając 7b – 21 głosów
Paulina Jastrzębska 7a – 18 głosów
Matylda Kusio 7a – 17 głosów
Anna Potent 7a – 13 głosów
Aleksandra Sadowska 7a – 12 głosów
Paweł Kulesza 7a – 5 głosów
2 głosy były nieważne.
Miło nam zatem ogłosić, że przewodniczącą Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kozienicach w roku szkolnym 2020/2021 została Karolina Szczypior, zastępcą przewodniczącego –
Amelia Szczepanik, natomiast sekretarzem – Eryk Zając. Życzymy owocnej współpracy!