„Wychowanie w erze cyfrowej – pomiędzy zagrożeniami a szansami” – spotkanie z prof. J. Pyżalskim

9 maja 2016 pod patronatem Burmistrza Gminy Kozienice, MSCDN-u Wydziału w Radomiu, Dyrektora PG Nr 1 w Kozienicach oraz Zespołu Doradców Metodycznych w Kozienicach w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach odbyła się konferencja metodyczna pt. „Wychowanie w erze cyfrowej – pomiędzy zagrożeniami a szansami”.
Konferencję poprowadził prof. dr hab. Jacek Pyżalski, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UAM, 2012). Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu (UAM w Poznaniu) oraz jest adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, swoją obecnością zaszczycili nas pani burmistrz Małgorzata Bebelska oraz dyrektor Wydziału Edukacji pan Robert Boryczka. Podczas wykładu nauczyciele dowiedzieli się jak wykorzystać współczesne media do pracy z uczniami. Poznali korzyści i zagrożenia płynące z sieci. Jak również przedstawiono im nowe spojrzenie na obecne problemy młodzieży. Profesor w swoim wykładzie uświadomił wszystkim zgromadzonym, jak niewiele dzieli nas od współczesnej młodzieży.

This slideshow requires JavaScript.