Wyrazy najgłębszego żalu oraz współczucia…

Wyrazy najgłębszego żalu oraz współczucia z powodu tragicznej
śmierci naszego Pracownika i Serdecznego Kolegi
Pana Marka Przedniczka
pogrążonej w smutku, żalu i żałobie Rodzinie
składa

Dyrektor
Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach

wraz z pracownikami