Wysokie miejsca naszej młodzieży w III parafiadzie