Wywiadówki

Spotkanie z rodzicami naszych uczniów odbędzie się dn. 12.09.2013 /czwartek/ o godz 17:30 .

Klasy I w sali gimnastycznej i dalszej cześci w salach lekcyjnych.

Klasy II i III w salach lekcyjnych.