XLII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Zadania turniejowe obejmowały: test wiedzy składający się ze stu pytań oraz praktyczno-turystyczny marsz na orientację. W teście wiedzy, który odbył się w PSP w Janikowie w dniu 28.03. br. , uczniowie musieli wykazać się znajomością zagadnień krajoznawczych, turystycznych, topograficznych oraz dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 29.03. w lesie w okolicach Chartowej odbyła się część praktyczna. W czasie  marszu na orientację punktowane były następujące umiejętności: pomiar odległości w terenie, rozpoznawanie liści drzew i krzewów oraz obiektów krajoznawczych z terenu województwa mazowieckiego a także posługiwanie się azymutem. W dniach 10-11.05.2014 r. nasz zwycięski zespól będzie reprezentował powiat w Płocku na etapie wojewódzkim. Opiekunem drużyny jest nauczycielka biologii pani Bożenna Szumlak.