XXXII MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Opiekun

1

Krzysztof Celuch

III a

Dorota Stępień

2

Adrianna Jaros

I a

Agnieszka Cieślakowska

3

Natalia Kłos

I a

Agnieszka Cieślakowska

4

Natalia Kominek

II c

Dorota Stępień

5

Anna Turek

II a

Elżbieta Rytko

6

Dominika Wołos

III b

Dorota Stępień

Każdy uczestnik recytował dwa wybrane wiersze poetów polskich. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się uczennice: Natalia Kominek kl. II c oraz Adrianna Jaros kl. I a, Krzysztof Celuch z kl. III a otrzymał wyróżnienie.

Eliminacje powiatowe XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego odbyły się dnia 24 marca 2015 r. Uczennica Adrianna Jaros z klasy Ia otrzymała wyróżnienie.