Z głębokim żalem żegnamy naszego kolegę Bogdana Mazura