Zajęcia przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Podczas IV edycji projektu „Szkoła Równych Szans” w PG Nr1 w Kozienicach realizowane są zajęcia z bloku przedmiotów matematyczno- przyrodniczych przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Zajęcia te obejmują przedmioty: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia i prowadzą je następujący nauczyciele: Grażyna Elertowicz, Katarzyna Król, Joanna Skirzyńska, Grażyna Śmietanka, Urszula Szerszeń, Iwona Bitner, Bożena Jagiełło oraz Irena Adamczyk i Maria Rytko.

Uczestnikami tych zajęć są uczniowie klas III. Zdecydowana większość trzecioklasistów korzysta z tej formy przygotowania do egzaminu gimnazjalnego (ponad 100 uczniów). Celem zajęć jest: przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, kształtowanie umiejętności argumentowania, umiejętność odczytywania i interpretowania informacji zawartych w tabelach, wykresach, diagramach, badanie i opisywanie zjawisk oraz przemian w otaczającej rzeczywistości, utrwalanie zdobytej wiedzy oraz utrwalanie i doskonalenie umiejętności zgodnych ze standardami wymagań egzaminacyjnych w części matematyczno- przyrodniczej.

Powyższe cele nauczyciele różnych przedmiotów realizują poprzez rozwiązywanie różnego typu testów, arkuszy, powtarzanie, przypominanie, porządkowanie i utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności.Każdy z prowadzących zajęcia stosuje odpowiednie metody pracy tak, aby osiągnąć jak najlepsze efekty. Nauczyciele podczas tych zajęć wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne, które umożliwiają lepsze poznawanie i utrwalanie treści z poszczególnych przedmiotów. Poprzez te zajęcia uczniowie zdecydowanie więcej rozwiązują testów, arkuszy co zapewne ma wpływ na wyniki uzyskane przez nich na egzaminie gimnazjalnym.