ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

W ramach projektu „Szkoła Równych Szans –IV edycja” realizowane są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, przeznaczone dla uczniów klas I i II Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach. Celem zajęć jest wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych  wiadomości , motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki oraz dowartościowanie dzieci i podniesienie ich samooceny.

CELE OGÓLNE :

– uzupełnienie wiadomości dotyczących nauki o języku ;

– bogacenie słownictwa ;

– sprawne posługiwanie się słownikami ;

– wyrabianie nawyków samokształceniowych ;

– rozbudzenie wiary w możliwości pokonywania istniejących trudności .

CELE SZCZEGÓŁOWE :

– usystematyzowanie wiedzy ze słowotwórstwa ;

– przypomnienie wiadomości ze składni i fleksji ;

– biegłe operowanie rodzajami i gatunkami literackimi ;

– praca nad pisemnymi formami wypowiedzi ;

– kształcenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli języka polskiego : p. Agnieszkę Cieślakowską , p. Grażynę Kręcisz , p. Elżbietę Rytko , p. Dorotę Stępień , p. Barbarę Wojtasik. Uczestniczy w nich około 120 uczniów.

{gallery}images/pg1/Szkola Rownych Szans/IV edycja/Jezyk polski{/gallery}