Zajęcia szachowe w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Kozienicach