Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych

Informuję że na podstawie § 5.1 oraz § 5.3 Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego informuję że dni 2.11.2017, 18,19,20.04.2018, 30.04.2018, 2,4.05.2018, 1.06.2018 są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych.

do pobrania:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły -> pobierz