Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji pracy w okresie 9 listopada – 29 listopada