Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych