Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie zmiany procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych zajęć w szkole