ZARZĄDZENIE Nr 5/81/2020/2021 z dn. 11.10.2020 w sprawie zmiany procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w zajęć w szkole.