Zarządzenie w sprawie organizacji pracy w okresie 26 października – 8 listopada 2020 r.