Zarządzenie w sprawie organizacji pracy w okresie 30 listopada – 3 stycznia 2021 r.