Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w zajęć w szkole

Do pobrania:

  1. załącznik nr 1 do zarządzenia nr 30/76/2019/2020 z dnia 31.08.2020 r w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w zajęć w szkole -> pobierz