Żegnamy Panią Idę Murawską.

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy wieloletnią nauczycielkę I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Panią Idę Murawską. Żegnamy nauczycielkę, koleżankę, wspaniałego wychowawcę i przyjaciela młodzieży. Pozostanie w naszych sercach i pamięci na zawsze.