Kategoria: „Dobry start w przyszłość”

Zajęcia z robotyki w PSP nr 4

Zajęcia są realizowane  w ramach projektu unijnego pt. ” Dobry start w przyszłość”. Robotyka to bardzo aktualna dziedzina naszego życia, która pobudza przede wszystkim w dzieciach wszelkie pokłady pomysłowości i kreatywności.Wiedza w ten sposób...

Projekt „Dobry start w przyszłość”

„Dobry start w przyszłość” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1. Edukacja...