Działalność Koła Europejskiego

Jego laureatami zostali: Kinga Połeć, Patryk Babula i Weronika Kowalczyk. W grudniu odbyła się dyskusja dotycząca przestrzegania praw kobiet w Europie i na świecie. Uczestnicy koła wzięli udział w konkursie „Równość szans kobiet i mężczyzn”, na który wykonali mapy obrazujące ten problem. Najlepsze prace wyróżnione dyplomami wykonali: Kutyła Maciej z kl. III d, Kinga z kl. III f oraz Anna Wiśniewska z kl. III f.

Na zajęciach kola wiele uwagi poświęcamy integracji Polski z Unią Europejską, a zwłaszcza roli naszego kraju w polityce i kulturze Europy . W maju 2014r. minie 10 lat członkostwa Polski w UE, dlatego też w ostatnim czasie na naszych spotkaniach staramy się dokonać analizy korzyści i kosztów wynikających z tego faktu, zarówno dla kraju, jak i dla naszego regionu, jego mieszkańców oraz dla uczniów naszej szkoły i ich najbliższych. Wyniki swojej pracy uczniowie opracowują w postaci albumów, plakatów oraz prezentacji multimedialnych. W styczniu 2014r. odbędzie się konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Zapraszamy chętnych.

{gallery}images/pg1/Szkola Rownych Szans/IV edycja/Kolo Europejskie{/gallery}