Kategoria: Koło Europejskie

Działalność Koła Europejskiego

Koło Europejskie prowadzone jest przez Irenę Adamczyk oraz Marię Rytko. W zajęciach uczestniczy łącznie około 35 uczniów. Na spotkaniach poruszana jest tematyka związana z Europą tj. środowisko przyrodnicze i historia kontynentu oraz funkcjonowanie Unii Europejskiej. W maju 2013r.odbył się wewnątrzszkolny konkurs, którego celem było sprawdzenie wiedzy uczniów klas drugich na temat Europy.