Harmonogram rekrutacji 2017-2018

pdf

Harmonogram rekrutacji 2017/2018

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 17/185/2016/2017  z dnia 30.03.2017 r

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym.

 

LP Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającym spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 31 marca 2017r.do 06  kwietnia 2017r. do godz. 1500 od 04 maja 2017r. do 05 maja 2017r. do godz. 1500
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) do 10 kwietnia 2017r. do godz. 1500 do 10 maja 2017r. do godz. 1500
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11 kwietnia 2017r.   do godz. 1500 12 maja 2017r. do godz. 1500
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 12 kwietnia 2017r. do 19 kwietnia 2017r. do godz. 1500 od 15 maja 2017r. do 18 maja 2017r. do godz. 1500
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20 kwietnia 2017r.
do godz. 1500
19 maja 2017r. do godz. 1500

Dokumentacja znajduje się poniżej:

 1. Rekrutacja klas pierwszych

 2. Nabór do klas czwartych

3. Lista Kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018 do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach powstałej z wyniku przekształcenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach

4. Lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu naborowym do klasy czwartej Publicznej Szkoły Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach powstałej z wyniku przekształcenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach na rok szkolny 2017/2018

5. Kwestionariusz osobowy przyjęcia do VII klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II utworzonej z przekształcenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II na rok szkolny 2017/2018 -> pobierz