Podręcznik do religii

Przypominamy, że uczniowie klas I kupują tylko podręcznik do religii:

podręcznik: „Spotkanie ze słowem” + zeszyt ćwiczeń

autor: Ks. Dr St. Łabendowicz,

wydawnictwo: Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu