Podręcznik do religii

Przypominamy, że uczniowie klas I kupują tylko podręcznik do religii: podręcznik: „Spotkanie ze słowem” + zeszyt ćwiczeń autor: Ks. Dr St. Łabendowicz, wydawnictwo: Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu