V TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ ZESPOŁÓW SAMORZĄDOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

CEL  – popularyzacja piłki siatkowej, propagowanie sportu i rekreacji ruchowej oraz aktywnego spędzenia czasu wolnego wśród Samorządowców;

– popularyzacja zdrowej i sportowej rywalizacji;

– integracja Samorządowców;

TERMIN – turniej odbędzie się dnia 27.02.2016r. (sobota) o godz. 11.00

MIEJSCE – sala gimnastyczna Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach

UCZESTNICTWO – w turnieju mogą uczestniczyć dowolnie skompletowane zespoły minimum 6 osobowe (w tym minimum 1 kobieta grająca na boisku) złożone z pracowników jednostek samorządowych Gminy Kozienice oraz radnych z terenu Gminy i Powiatu Kozienice.

– nie dopuszcza się do gry zespołów 5 osobowych

UWAGA ! – zawodnicy ponoszą indywidualną odpowiedzialność za swój stan zdrowia

PROTESTY – sprawy sporne dotyczące regulaminu rozstrzygają organizatorzy i sędziowie

KORZYSTANIE Z OBIEKTU – uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania regulaminu sali gimnastycznej

SYSTEM ROZGRYWEK – zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn

ORGANIZATOR – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach

ZGŁOSZENIA – w turnieju uczestniczą drużyny zgłoszone przez kapitanów do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 23.02.2016r. (wtorek)

 

tel. 606397821 lub e-mail: iwona.swiatkowska@pg1kozienice.pl

Lista zgłoszonych zawodników w drużynie maksymalnie 12.

Zawodnicy mogą występować tylko w jednym zespole w czasie turnieju.

 

OPŁATY – wpisowe od zespołu biorącego udział w rozgrywkach wynosi 200 zł (płatne na miejscu w dniu turnieju)

 

 

                                                                     ze sportowym pozdrowieniem

 

Do pobrania:

REGULAMIN 

LISTA