Zarządzenie w sprawie organizacji pracy w okresie 18 stycznia – 31 stycznia 2021 r.