Koło języków obcych

W październiku 2012 roku Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II przystąpiło do realizacji projektu Szkoła Równych Szans współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do uczniów z...