Kategoria: Biblioterapia

Gimnazjaliści w Bibliotece Narodowej w Warszawie

W ramach projektu „Szkoła Równych Szans IV edycja” w naszym gimnazjum zorganizowano wycieczkę do Warszawy dla ponad trzydziestoosobowej grupy młodzieży. Celem wyjazdu było zapoznanie z zadaniami jakie pełni Biblioteka Narodowa w Warszawie.