List otwarty Burmistrza Gminy Kozienice oraz Komendanta Policji do Mieszkańców Gminy Kozienice