Narodowe Czytanie 2023

Narodowe Czytanie 2023r.
Lekturą XII odsłony Narodowego Czytania zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice było ,, Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. To nastrojowa książka napisana barwnym językiem i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Spotkaliśmy się w niej z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami. Wysłuchaliśmy w niej rozmów o Polsce, ale także tych codziennych pogawędek ,, przy polskim stole”. Odkryliśmy bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnieliśmy sobie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego…
W wydarzeniu, które odbyło się w dniu 9 września na nadbrzeżu jeziora kozienickiego,udział wzięli uczniowie naszej szkoły:
Zofia Styś kl. 4c– op. p. Dorota Stępień, p. Katarzyna Król
Magdalena Gola, Stanisław Styś kl. 3a – op. p. Agnieszka Strzelczyk