Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach

Inauguracja Ligi strzeleckiej w PSP nr 4 w Kozienicach

Z uwagi na duże zainteresowanie młodzieży strzelectwem sportowym na przełomie lutego i marca rozpoczęto rozgrywki klasowe Ligii strzeleckiej. Regulamin nie ogranicza ilości startujących uczniów ,do punktacji klasy liczyło się 5 najlepszych wyników indywidualnych dziewcząt...

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie to święto obchodzone corocznie  2 kwietnia, mające na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Nasi uczniowie wraz z kolegami i koleżankami z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w...

Rozgrywki w mini piłkę nożną

W dniu 30.03.2019r. na boisku szkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Kozienicach odbyły się gminne rozgrywki w mini piłkę nożną chłopców klas szóstych i piątych. W turnieju wzięły udział reprezentacje 9 szkół:...

List Dyrektora Szkoły do Rodziców

Szanowni Rodzice,Nauczyciele  w ramach swojej pracy troszczą się każdego dnia o dobro Państwa dzieci – przekazują wiedzę, organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wyjazdy edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne, systematycznie dokształcają się, żeby skuteczniej edukować i pomagać. Pełniąc tę szczególną misję, wkładają całe swoje serce, aby przy-gotować dzieci do świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, zgodnie z wyzwaniami współczesnej cywilizacji. Wszystko to dzieje się z Państwa udziałem, w ramach współpracy związanej z kształceniem i wychowaniem.