Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach

Kolejny sukces Natalii Chałdaś!

12 maja w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbył się X Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej, który uroczyście otworzyła wiceburmistrz Małgorzata Bebelska. Pani Bebelska podkreśliła znaczenie i obecność pieśni religijnej w życiu...

227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja nasza szkoła uczestniczyła w miejskiej uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Naszą szkołę w poczcie sztandarowym reprezentowali uczniowie: Aleksandra Król, Patrycja Olszewska i Miłosz Jabłoński.