Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach

Święto Szkoły – Dzień Patrona

„My, Jana Pawła uczniowie słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać, pomagać ludziom i wciąż pamiętać…” Dnia 18 maja 2021 roku  społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II  obchodziła wielkie święto –...

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni uchwalił konstytucję. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie ustawa regulująca zakres działania władz państwowych oraz prawa obywatelskie. Tworzona była w tajemnicy, ponieważ obawiano się sprzeciwu posłów szlacheckich, którzy z  góry nie zgadzali się na jakiekolwiek postępowe próby reform państwa.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach polskiej państwowości, obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień...