Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach

Uroczystość pożegnania z przedszkolem sześciolatków

10 i 11 czerwca odbyła się uroczystość pożegnania z przedszkolem sześciolatków. Dzieci, kończące swoją edukację przedszkolną, przedstawiły wspaniały program artystyczny. W wesołej, radosnej i podniosłej atmosferze prezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie dzieci z...

Festyn Rodzinny z Eneą

Pogoda nam niestraszna. Festyn się odbędzie Zapraszamy na salę gimnastyczną i do budynku szkoły. Wszystkie przewidziane atrakcje zostaną zrealizowane.

GIGA LAURKA DLA STRAŻNIKÓW LASÓW

Laurka dla Strażników Lasów to inicjatywa, której celem jest stworzenie ogólnopolskiej sieci Strażników Lasów poprzez edukowanie młodego społeczeństwa na temat ochrony lasów przed coraz częściej występującymi pożarami. W ramach ogólnopolskiej akcji „GIGA LAURKA DLA...

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „(Nie)zwykła matematyka”

W bieżącym roku szkolnym od września do czerwca w naszej szkole realizowano Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „(Nie)zwykła matematyka”. Celem projektu było kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce....