Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach

„Kosmiczna przygoda”

W listopadzie uczniowie klasy 2 a wyruszyli w kolejną twórczą podróż. Tym razem na podstawie ilustracji, filmu, prezentacji multimedialnej, własnych doświadczeń oraz wykorzystując  twórczą wyobraźnię przenieśli się w kosmos.  Pierwszy raz mogli wykonać prace...

Profilaktyki ciąg dalszy…

W czwartek 21 listopada br. Uczniowie klas ósmych uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Smak życia czyli debata o dopalaczach”. Zajęcia z uczniami poprowadziła pani Kinga Tomasik z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku, placówki...

Projekt „Dobry start w przyszłość”

„Dobry start w przyszłość” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1. Edukacja...