Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych zajęć w oddziałach przedszkolnych

Do pobrania:

  1. ZARZĄDZENIE Nr 18/67/2019/2020 z dnia 8.05.2020 r Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych zajęć w oddziałach przedszkolnych -> pobierz
  2. Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników w publicznej szkole podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II
    w Kozienicach w trakcie prowadzonych zajęć w szkole i oddziałach przedszkolnych -> pobierz
  3. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach -> pobierz
  4. Procedura pierwszeństwa przyjęć -> pobierz
  5. Procedury na kuchni i stołówce -> pobierz
  6. Deklaracja uczęszczania dziecka do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach w okresie pandemii COVID-19 -> pobierz