Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych zajęć w oddziałach przedszkolnych